VŠEOBECNÉ PODMIENKY
platné pre predaj na diaľku
(cez telefón, fax, e-mail, online formulár, eshop)
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je spoločnosť ZANZI s.r.o., 044 57 Haniska 429, ktorá je zapísaná v
Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 13611/V,
IČO: 36217441, DIČ: 2021699372, IČ DPH: SK7020000515, tel. +421 903 611 100, e-
mail:zanzi@zanzi.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý
nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním webových stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva
kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty,
vyplnením a odoslaním kontaktných formulárov na webových stránkach predávajúceho
alebo prostredníctvom internetového obchodu (v prípade, že takýto obchod predávajúci
prevádzkuje).
2.2 Objednaním tovaru a/alebo služieb sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a
zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Objednávku potvrdí predávajúci okamžite (v prípade telefonickej objednávky)
alebo do 2 pracovných dní emailom alebo telefonicky (v prípade elektronických online
objednávok) a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky
potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene
podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania
tovaru bez udania dôvodu. Ak sa kupujúci a predávajúci dohodli na okamžitom splnení
objednávky telefonicky, a objednaný tovar už bol odoslaný, alebo kupujúci objednal
tovar na zákazku, kupujúci nemôže zrušiť objednávku. Kupujúci môže
objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia
objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo
telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle
peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si
spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť
objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej
výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.